بانولیلی

عضویت : 1397/10/13
زن
17 سال
دهم تجربی🌙
استرس و نگرانی بیش از حد در مقابل کرونا راه نجات نیست. راهی به سمت ضعیف شدن در مقابلشه. 
1786