نیایش108

عضویت : 1391/10/21
زن
31 سال
در زندگی از تصور مصیبت های بیشماری رنج بردم که هرگز اتفاق نیفتادند.
من و فرزندانم
- دختر - 38 سال