خانم_معلم_جوان

عضویت : 1398/02/30
زن
21 سال
لیسانس

گروه آبی قد 166.وزن اولیه 76 ↩️وزن فعلی70/400↩️  هدف 66 تا آخر آذر

گروه آبی قد 166.وزن اولیه 76 ↩️وزن فعلی 69/200↩️  هدف 66 تا آخر آذر