هیسسسسس11

عضویت : 1398/02/15
زن
درج نشده است
شرایط اقتصادی جوری شده که ندای درونمو فرستادم تو یه شرکت منشی شده!       کودک درونمم گذاشتم سرچهار راه فال میفروشه     خومم با پراید مسافر کشی میکنم      اون روی سگمم گذاشتم تو یه باغ نگهبانی میده😐😐
من و فرزندانم
نسا - دختر - 4 سال
20 موضوع
پست
خانما کمک
1398/09/16 03:57:05 30 پست
30
خانما یه سوال دارم
1398/07/05 14:33:21 2 پست
2
خانما کمک
1398/06/26 16:32:59 22 پست
22
37
خانما یه لحظه لطفا
1398/05/09 09:46:49 13 پست
13
خانما برقمون رفته
1398/05/07 19:54:19 8 پست
8
24