تسنیما

عضویت : 1396/12/23
زن
96 موضوع
پست
یه دستی زدن بهم....
1397/11/02 13:08:51 20 پست
20
7
خدا لعنتش کنه...
1397/10/21 20:28:35 10 پست
10
دعوا کردم...
1397/10/21 20:19:16 0 پست
0
خیانت...خدا ازش نگذره...
1397/10/21 17:44:15 23 پست
23