سما90

عضویت : 1396/05/17
زن
خیلی خشنه زندگی ولی حوصله کردم  تو فشن زندگی من یه مدل دردم
من و فرزندانم
- دختر - 1 سال
160 موضوع
پست
دارم خفه میشم
1398/02/26 01:02:48 9 پست
9
تل گرا م شمام حذف شده
1398/02/06 21:24:49 22 پست
22
بالاخره شد اما
1398/02/04 23:10:39 8 پست
8
میکرو
1398/01/26 17:15:44 5 پست
5
بالاخره رفتم مشاوره
1398/01/11 16:33:36 6 پست
6
به نظرتون برم یا نه
1398/01/11 09:19:58 23 پست
23
قهر من با خانواده همسر
1398/01/05 22:13:57 18 پست
18