سمینار رایگان "بهداشت و سلامت جنسی 1" از سری سمینار های "چهارشنبه های نی نی سایتی" با حضور شرکت کنندگان و کارشناسان کلینیک مشاوره نی نی سایت برگزار شد.

برنامه آموزشی این سمینار :
-بهداشت جنسی
-مراحل روابط جنسی
-اتاق خواب جنسی
-اصول اولیه ارتباط جنسی سالم
-بد آموزی های جنسی
-فورپلی(مجموعه‌ای از رفتارها و اعمال فیزیکی و روحی است که بین دو نفر از جنس مخالف صورت می گیرد که باعث تحریک جنسی می شود.)

"چهارشنبه های نی نی سایتی"، مجموعه سمینار های رایگان است که  که هر ما در 2 نوبت توسط کارشناسان و متخصصین نی نی سایت در فرهنگسرای ابن سینا برگزار می‌شود. این سمینار ها فرصت مناسب برای کسب دانش و آگاهی در زمینه های مختلف همراه با امکان پرسش و پاسخ آزاد فراهم می آورد.

وعده دیدار بعدی ما: سمینار "مدیریت خشم و ارتباط موثر"
تاریخ : 13 تیر ساعت 11 الی 12:30
آدرس: شهرک قدس، خیابان ایران زمین شمالی، جنب شهر کتاب ابن سینا فرهنگ سرای ابن سینا