در این ویدئو که از سری سمینار های رایگان کلینیک مشاوره نی نی سایت انتخاب شده است، خانم مرضیه سلیمانی، کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی   تمرین های عملی آرامسازی(ریلکسیشن) و تنفس را آموزش می دهد.