باسلام ميتونم درك كنم چقدر برات سخته ببين گاها ما دچار يك بي تفاوتي ميشيم واز طريق اون از خودمون مراقبت ميكنيم و اين بي تفاوتي پوششي بر احساسات ما ميشه براي همين خاطرات ممكنه ياد...
باسلام ميتونم درك كنم چقدر برات سخته اما چي شده كه مدرسه برات زندان شده قبل از اون چطور بود ايا اتفاقي رخ داده چيزي باعث اين غم و سكوت شده كه به خونه هم رسيده همه ما با توجه به ش...
در انتظار پاسخ
شما افسردگی پس از زایمان دارید با دارو کاملا کنترل میشه به روانپزشک مراجعه کنید
برای درمان همسرتون هر کاری میتونید انجام بدهید،راه حل فقط درمان همسرتون هست
در انتظار پاسخ
طبیعی هستش افسردگی پس از زایمان هست حتما به روانپزشک مراجعه کنید
باسلام ميتونم درك كنم چقدر تحت فشاري و اين اگاهي كه نسبت به خودت و شرايط و حتي ريشه اين موضوع داري با ارزشه و كمك كننده تا قبل از ازدواج والدين عامل بودن اما الان ميتوني قطع كنن...