2754
دوست گرامی احتمال بسیار کمی وجود دارد که بارداری صورت بگیرد.
1 هفته پیش
در انتظار پاسخ
بتا را تکرار کنید و اگر منفی بود دو عدد امپول پروژسترون را عضلانی بزنید تا پریود شوید .
در سونوگرافی انومالی مشخص می شود که جنین سالم است یا خیر .
در انتظار پاسخ