از قبل از بارداری تحت نظر متخصص زنان باشید . هرچه زودتر به علت AMH پایین اقدام کنید . احتمالا باید اسپرین و امپول انوکسان در طی بارداری برایتان تجویز شود .
با سلام گاهی دارد و اکثرا ندارد
1402/04/07
سلام چراعزیزم اتفاق میوفته همه سیکلهاتخمک گذاری اتفاق نمیوفته
1401/11/10
سلام مشكلي ندارد
1401/09/26
با سلام ربطي به زود ازاد شدن تخمك ندارد و ممكن است درمان هورموني كمك كند
1401/08/10
با سلام در هر سبكل بيست تا سي درصد ممكن است
1401/07/22
در دوران تخمک گذاری لکه بینی طبیعی است و می توانید برای بارداری اقدام کنید موفق باشید
1401/04/25