1145
با سلام 1. باید زمانی که شما را از منزل بیرون کرد به 110 تماس می گرفتید و موضوع صورتجلسه می شد تا راحت تر بتوانید ترک انفاق را اثبات و وی را محکوم نمایید. 2. در حال حاضر هم می ت...
سلام همراه عزيز ✋🏻ممنون از اينكه ما را انتخاب كرديدزندگی هيچ فردی بدون مشكل نيست ،هميشه درصدد حل آن به بهترين شكل باشيد. دخالت خانواده ها امروزه گاهی پر رنگ است و گاهی كم رنگ است....
سلام همراه عزيز ✋🏻ممنون از اينكه مارا انتخاب كرديددوست عزيز ميفهمم شرايط سخت و دشواری را ميگذرانيد اما اگر ميخواهيد با اين شرايط به زندگی مشترک ادامه دهيد بايد انگيزه هايی را به و...
با سلامدر صورت ادعای باكرگی وفق قانون حتما به پزشكی قانونی معرفی و رای طلاق بر آن اساس صادر می شود و معمولا قضات در اين خصوص متفق القولنددر صورت صلاحديد جهت بررسی بيشتر موضوع با وك...
با سلاو عرض ادب 1. همانگونه که می دانید حق طلاق بر عهده مرد است مگر اثبات یکی از موارد ذکر شده در سند ازدواج که در این حالت به زن وکالت در طلاق داده می شود. 2. برای شما نیز همین...
1 هفته پیش
سلامامروزه خیانت، مّسکنی برای برآوردن یکسری از نیازهای افراد شده ، افرادی که فکر می کنند چیزهایی در زندگی مشترک از همسر خود دریافت نکردند و در بیرون از منزل می توانند پیدا می کنند....
سلام عزیزم، متأسفم که دراین شرایط هستی و امیدوارم با هوشمندی و اقدام های بالغانه بتونی شرایط و تغییر بدی و احساس رضایت و لذت از زندگیت داشته باشی،در مورد مسایل حقوقی و شکایت که در ...
1 هفته پیش