سلام وقت بخیر 1. نیازی به گرفتن گواهی سلامت بکارت نیست چرا که وقتی زن و شوهر هنوز ازدواج نکرده و هر یک در منزل پدری خود ساکن هستند اصل بر این است نزدیکی واقع نشده و دختر هنوز باکره...