2723
با سلام لاپاروسکوپی بهتر است
1402/04/26
اگر در سونوگرافی فیبروادنوم نوشته نیاز به عمل نیست . تحت نظر بزشک خود هر 6 ماه سونوگرافی بستان را تکرار کنید .
اگر اینترامورال و بدون اثر فشاری باشد می توانید اقدام کنید .
سلام باید به پزشک معالج خود اطلاع دهید تا علت مشکل شما بررسی شود موفق باشید
1399/04/23