سلام دوست عزیز شما شرح مختصری از شرایط خودتان و گذشته تان داده اید اشاره نکردید فرزندتان چندسال دارد و نگرانی های شما در مورد فرزندتان به چه منوال است اگر جلسات مشاوره به مدت کوتاه...
1399/03/11