2695
سلام دوست عزیز اگر رایطه شما منجر به از دست دادن بکارتتون شده شما مستحق تمام مهریه و در غیر این صورت نیمی از مهریه هستید و اگر بکارت وجود داره بعد از جدایی میتونید به دادگاه مراجع...