2753
با سلام خیر-حتماً بایستی بصورت رسمی و در دفتر اسناد رسمی با متن کامل و حدود اختیارات کافی تنظیم گردد و بهتر است قبل از تنطیم ، نمونه متن وکالت رسمی مذکور را از دفترخانه اخذ و جهت ب...
1398/07/02
با سلام چنانچه توافقی در خصوص طلاق نداشته باشید و زوج اصرار به وقوع ان داشته باشد ، مستلزم تقدیم دادخواست بصورت یکطرفه و تعیین تکلیف حقوق مالی و غیرمالی شما از جمله مهریه ، نفقه ای...
1398/05/27
باسلامدرصورت داشتن وكالت در طلاق توسط زوجه باز هم انجام مشاوره اجباری است و ٤٥ روز زمان ميبرد.
1398/05/03
با سلام و عرض ادب 1. اثبات یکی از شرایط دوازده گانه سند ازدواج که رابطه نامشروع یا ازدواج بدون اذن شما هست بر عهده شماست که کار سختی است و اثبات ان مشکل ولی در صورت اثبات شما وکا...
با سلام رونوشت سند ازدواج از دفتر ازدواج قابل تهیه است ولیکن جهت تنظیم سند وکالت طلاق ، به نظر اصل کارت ملی زوج و کپی سند ازدواج و کپی کارت ملی شما کفایت نماید موفق باشید
1398/05/02
با سلام درخواست طلاق و ثبت ان از ناحیه مرد نیاز به دلیل ندارد و به صرف درخواست و رسیدگی و تعیین تکلیف حقوق مالی زن قابل انجام است ولیکن چه بسا این موضوع موجب حق فسخ و شکایت کیفری ت...
1398/04/30
با سلام خیر- صحت ندارد ولیکن درخواست و ثبت طلاق از ناحیه مرد مستلزم تعیین تکلیف حقوق مالی زن می باشد موفق باشید
1398/04/30
با سلام اگر به مدت شش ماه نفقه مشخص شده را پرداخت نکرده باشد می توانید به استناد شروط دوازده گانه سند ازدواج و به علت عسر و حرج (سختی و مشقت زندگی با همسر) دادخواست طلاق بدهید. ک...
با سلام اعتیادی می تواند دلیل و منشاء صدور حکم طلاق قرار گیرد که بنا بر تشخیص قاضی رسیدگی کننده و عنداللزوم پزشکی قانونی ، مضره تشخیص داده شود و یا به اساس زندگی و روابط زناشویی لط...
1398/02/31
با سلام سوال شما خیلی نا مفهومه 1. اگر شما وکالت در طلاق دارید برای اعمال این حق و دادخواست طلاق از جانب شما (صدور گواهی عدم امکان سازش) می بایست از طریق وکلای دادگستری اقدام و...