سهی13612

عضویت : 1393/11/29
زن
35 سال
خدایا راهی نمیبینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست همین کافیست که تو راه را میبینی و من تو را . . .
موردی یافت نشد!
1286