دلگیردنیا

عضویت : 1398/01/28
زن
مادر

هرکه هستید باشید ویران گر زندگی کسی نباشید

اگر روزی توهم به درد من گرفتار شوی انوخت عدالت خدا را دیدم😒😒😒
موردی یافت نشد!