رها9411

عضویت : 1394/05/05
زن
30 سال
درج نشده است
دلم کمی خدامیخواهد...کمی سکوت... دلم دل بریدنمیخواهد...کمی آغوش آسمانی...کمی دور شدن از این جسم آدمی...کمی دور شدن...
من و فرزندانم

فقط 9 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40