dogtar_paeez

عضویت : 1400/05/23
زن
درج نشده است
 برای فرزندی ک ندارم ..من بدون دیدن و داشتن تو روزها و شبها انتظار مادری کرده ام ..من با هر قرص . هردعا.هرامپول.و هر روزامید برایت لالایی خونده ام دلبندم . من مادری هستم که ندارمت ....مادری که دردهای بسیار و درمان های دردناک ب تن خوو داده ام برای ی لحضه اغوش تو.برای داشتنت..تو باشی همه دردها اسون میشود جان مادر ...دلنوشته من مادر برای فرزندی ک ندارمش
138 موضوع
پست
30
بیمه بدنه ماشین
1401/09/09 22:12:44 5 پست
5
تجربه مدگ ۴.۵ دقیقه
1401/09/09 02:15:18 9 پست
9
ی لحصه بیاین
1401/09/07 22:18:36 1 پست
1
حق باکیه
1401/09/07 21:21:15 10 پست
10
س دونگ س دونگ ماشین
1401/09/07 17:00:04 4 پست
4
بدوین
1401/09/07 16:41:43 2 پست
2
۱۳ سالگی و زن بابام
1401/09/06 16:16:33 108 پست
108