bbitaaaa

عضویت : 1398/09/05
زن
حقوق
اگر بی حجابی تمدن است                                   پس حیوانها در اوج تمدن هستند                                   چرا که از همه عریانترند                                                   (شهید مطهری)                                         
1786