خودمونینیم

عضویت : 1396/08/27
زن
خسته ام کاش کسی حال مرا میفهمید😳
هرگز از جلو به یک گاو☝از عقب به یک خر☝و از هر طرفی به یک احمق نزدیک نشوید