mozhisham

عضویت : 1397/05/08
زن
درج نشده است

من همون فروردینی تخس یه دنده ام که دنیا نذاشت از ته دل بخندم

😍تیکر تولد یکسالگی 😍زنی را می شناسم من ؛که در یک گوشه ی خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق میخواند نگاهش ساده و تنهاست صدایش خسته و محزون، امیدش در ته فرداست...زنی هم زیر لب گوید؛ گریزانم از این خانه ولی از خود چنین  پرسد: چه کس موهای طفلم را پس از من میزند شانه؟ زنی با تار تنهایی؛  لباس تور میبافد زنی در کنج تاریکی نماز نور میخواند. زنی خو کرده با زنجیر؛ زنی مانوس با زندان تمام سهم او اینست نگاه سرد زندانبان..زنی را می شناسم من؛که میمیرد ز یک تحقیر ولی آواز میخواند که این است بازی تقدیر. زنی با فقر میسازد؛ زنی با اشک میخوابد زنی با حسرت و حیرت گناهش را نمیداند...زنی واریس پایش را؛ زنی درد نهانش را ز مردم میکند مخفی که یک باره نگویندش چه بد بختی ،چه بد بختی...زنی را میشناسم من؛ که شعرش بوی غم دارد ولی میخندد و گوید که دنیا پیچ و خم دارد ... بانوان عزيزی كه هر كدام در پس لبخندشان غمی پنهان دارند !
من و فرزندانم
ملیسا - دختر - زیر یک سال

فقط 36 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
40 موضوع
پست
دوستان یه لحظه بیاین
1397/12/25 11:48:54 0 پست
0
رنگ موهام😀
1397/12/22 18:37:26 34 پست
34
بنظرتون من چم شده
1397/12/20 00:02:56 17 پست
17
گند زدم 😆
1397/12/13 22:20:37 19 پست
19
15
نی نی یار کجااااایی
1397/12/13 15:08:08 2 پست
2
چرا اینجوری شدم 😢
1397/12/09 22:13:53 12 پست
12