قطره_ی_باران1

عضویت : 1392/03/06
زن
لیسانس
کیا قبول دارن؟؟؟؟
.
.
.
در ملتی که مردمانش با عطسه ایی از هدفشان دست میکشند،
پیشرفت یک توهم است.