گل_رز_آبیی

عضویت : 1402/10/22
زن
ناله واقعی رو خیام میکرده طرف منجم بوده ریاضیدان بوده شاعر بوده فیلسوف بوده دهن مهن واسه علم نذاشته تازه شکایت هم داشته که آمدنم بهرِ چه بود؟
3 موضوع
پست
فردا..
1403/01/26 02:22:15 9 پست
9