دختر_بندری

عضویت : 1398/04/17
زن
16 سال
در حال تحصیل
با افتخارکورد هستم
63 موضوع
پست
رمز برای حفظ کردن لغات
1398/06/29 13:51:28 11 پست
11
رمز موفقیت چیه؟
1398/06/28 16:25:30 24 پست
24
کمک کمک! کنکوری
1398/06/28 16:10:53 6 پست
6
chikaaaaaaa جون
1398/06/27 23:47:31 2 پست
2
میخوام موفق بشم
1398/06/27 23:08:21 3 پست
3
چکارکنم عمیق بخونم
1398/06/27 18:09:53 27 پست
27
3
چکار کنم خوابم ببره
1398/06/23 22:29:36 12 پست
12