جانان97625

عضویت : 1397/07/24
زن
29 سال
لیسانس
روز 99/9/9بهترین اتفاق زندگیم افتاد🍀🦋🍀🌷کسی که از یه خانم🧕🏻انتظار فرشته🧚‍♂️ بودن و داره پس باید براش بهشتو🍁ف) 🐝🌲در ضمن🌸🦄 هر کی که تو امضاش🍃 دعا و صلوات لازم داره براش میفرستم و لایکتون میکنم
من و فرزندانم
- دختر - 2 سال
1786