مانیا35

عضویت : 1397/03/14
زن
35 سال
کارشناسی ارشد

یک زن خودساخته و مستقل. عاشق همسر و زندگیم هستم. خداروشکر در همه حال.

خوبی کردن به بعضیا مثل آب دادن به گل مصنوعیه. خیلی خودتو خسته نکن رگ و ریشه ندارن
1860
1786