هورسا

عضویت : 1396/12/17
زن
درج نشده است
روزگار عوض شد ! مثل دفتر های قدیمی بودیم دو ب دو ،باهم هر کدام را ک میکندند آن یکی هم کنده میشد حالا سیمی مان کردند ک با رفتن دیگری کک مان هم نگزد 
من و فرزندانم

فقط 34 هفته و 5 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40