بهار2595

عضویت : 1395/10/21
زن
31 سال
فوق لیسانس زبان انگلیسی

من خدایی دارم که برام همه چیز و همه کس

خدایا بخاطر همه سختیها و تلخیها ممنونم که منو به این حد از کمال رسوندن  خدایا تویی همه کس من ⭐