فانتوم

عضویت : 1397/06/09
زن
کارشناس اتاق عمل و مدرس و خوشنویس زبان انگلیسی

شده از درد بخندی که نبارد چشمت؟؟؟من در این خنده پر غصه مهارت دارم😔😢

تیکر عقدمه انشاالله تا اون موقع کلی لاغر شدم 
من و فرزندانم

فقط 3 هفته به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40