بیوتی000

عضویت : 1398/06/15
زن
فوق لیسانس
اسمش را گذاشته ام جان دل؛ یعنی هم جان است و هم دل. هنوز نتوانسته ام اسمی برای احساسم پیدا کنم پس همان جان دل صدایش میکنم!                                   جان دلم همسرم
7 موضوع
پست