سیاهیشب

عضویت : 1399/10/09
زن
درج نشده اس
آخر نفهمیدیم زندگیه یا شکنجه گاه...                        خسته‌ام...                                                                              مثل هیزمی که سوخته و خاکستر شده                             ولی بازم ازش انتظار دارن بسوزه...   🖤🥀                                     اگر زندگی مرگ است و مرگ است زندگی                                  پس درود بر مرگو  🖤 ⚰️ 🖤   مرگ بر زندگی                                                                                                                                    مثل تنه خسته ایی که خواب میخواهد💔                                 انقدر خسته است جانم!   🖤  🖤                                          که مرگ میخواهد🥀⚰️🥀.                                                    نیستی بابا...  و همین برای خوشبخت نبودن کافیست. 
653 موضوع
پست
ناشناس
1401/01/24 21:22:18 0 پست
0
ناشناس
1401/01/21 00:14:59 0 پست
0
سخت نگیر...
1401/01/21 00:09:55 0 پست
0
دلم...
1401/01/21 00:05:27 0 پست
0
میدونی؟
1401/01/18 00:40:22 13 پست
13
بردن
1401/01/13 02:06:12 0 پست
0
سال جدید...
1401/01/13 02:02:53 0 پست
0
چالش...
1401/01/06 00:36:06 18 پست
18
0
رفتن...
1400/12/29 04:47:27 0 پست
0