دخترخزان

عضویت : 1398/02/08
زن
درج نشده است
الهی امروز برایت همان روزی باشد که می خواهی، همان هایی را ببینی که دوستشان داری، همان حرف هایی را بشنوی که دلت می خواهد، و همه چیز، همان جوری پیش برود که آرزویش را داری. خوشبختی برای هر کس تعریف ویژه ای دارد، من خوشبختی به سبک خودت را برای تو آرزو دارم...
5 موضوع
پست
دلم برای خودم میسوزه
1399/03/05 02:26:04 16 پست
16
۲۹سال گذشت...
1398/03/31 00:48:09 8 پست
8
تولدشون یادم رفت😔😔
1398/02/25 00:14:14 6 پست
6
1913
1786