jojo75

عضویت : 1396/07/19
زن
22 سال
دانشجو
منم نی نی دار شدم هورااا
مخلوقات عجیبی هستیم،برای گناهان خودمان ، وکیل هستیم و برای اشتباه دیگران قاضی.