خاطره۶۶

عضویت : 1397/09/12
زن
31 سال
فوق لیسانس
من و فرزندانم

فقط 11 هفته و 2 روز به تولد باقی مونده !

1
5
10
15
20
25
30
35
40
8 موضوع
پست
جنیسیت جنین
1397/12/07 13:15:40 10 پست
10
سونو دهانه رحم
1397/12/01 21:02:52 4 پست
4
عفونت در بارداری
1397/11/15 11:43:54 1 پست
1
نحوه مصرف کندر
1397/11/14 19:48:24 8 پست
8
تشخیص جنسیت در غربالگری
1397/11/03 15:54:38 26 پست
26