الینا5

عضویت : 1397/01/27
زن
کارشناسی
حکایت عاشورا حکایت ذره ذره بد شدن انسان هایی است، که در آخر به تباهی رسیدند.مراقب باشیم که ذره ذره یزیدی نشیم.