__نورا__

عضویت : 1398/09/07
زن
21 سال
دندانپزشک آینده 💉
شک نکن!درست در لحظه ی آخر ، در اوج توکل و در نهایت تاریکی نوری نمایان می شود ، معجزه ای رخ می دهدخدا از راه می رسد . . .