زهراییییییییی

عضویت : 1397/08/03
زن
1 سال
دیپلم
پسرم من وبابادلمون برات تنگ شده ۷ماه گذشت ازنبودنت😔خدایاسپردیمش به تو🙏 
8 موضوع
پست
آزمایش آمینیوسنتز
1397/09/01 14:27:42 21 پست
21
خدایادلم تنگه براش😔
1397/08/15 17:30:30 24 پست
24
فک میکردم باردارم😭
1397/08/07 20:28:37 27 پست
27
بی بی چک مثبت
1397/08/05 15:28:26 30 پست
30
آزمایش ژنتیک
1397/08/03 15:06:14 52 پست
52