رویای_خیس2

عضویت : 1395/10/08
زن
درج نشده است

باَبی اَنت و اُمی که به والله کم است همه ی طایفه ی من بفدایت ارباب

بانو،نکند یادت برود پیام عاشورا را،نانجیب ها برای کشیدن چادر زینب میجنگیدند
من و فرزندانم
- دختر - 2 سال
740