نازدونم

عضویت : 1397/01/08
زن
لیسانس
خدایا قدرتی بهم بده بتونم خاطرات و کنایه ها رو فراموش کنم و بی خیال باشم
من و فرزندانم
- پسر - 10 سال
1286