نگاار2019

عضویت : 1398/04/25
زن
28 سال
لیسانس اقتصاد - کارشناسی ارشد مدیریت

یک شهروند ساده ی معمولی                

و عشق مطالعه

اطلاعاتی هرچند محدود در مورد مسائل روان شناسی دارم   در همون حد اگر کمکی از دستم بربیاد دریغ نخواهم کرد