گیس_گلابتون12

عضویت : 1390/12/09
زن
31 سال
خدای من ، همه مردم شکر نعمت های تو را می کنند، اما من شکر بودنت ، خدایا تو نعمت منی .خدا جون بابت همه چیز ممنونم
242 موضوع
پست
1286
1333