ram

عضویت : 1396/07/05
زن
درج نشده است
برای کسی که می فهمد هیچ توضیحی لازم نیست، برای کسی که نمی فهمد هر توضیحی اضافه ست ؛آنانکه می فهمند عذاب می کشند آنانکه نمی فهمند عذاب می دهند .                مهم نیست که چه مدرکی دارید ؛؛.                 مهم این است که چه درکی دارید.....
من و فرزندانم
رضا و رایان - پسر - 18 سال
58 موضوع
پست
جواب کنکور اومده
1398/06/23 13:58:48 19 پست
19
لاکو 🌱🥀
1398/06/18 16:02:46 4 پست
4
تارا+ واقعی
1398/03/26 14:26:08 1119 پست
1119
دوستان بیاین
1397/10/15 10:33:50 21 پست
21
عشق و‌خیانت
1397/08/05 01:58:20 0 پست
0
در پشت پرده چه میگذره
1397/07/18 01:00:55 2017 پست
2017
چه قدر زیبا تموم شد
1397/07/13 13:50:48 5 پست
5
داستان واقعی و‌متفاوت
1397/06/11 01:06:51 388 پست
388