دختررتاریکی

عضویت : 1398/07/19
زن
درج نشده است
من ازحقم گذشتم تاعذاب لحظه کم باشه..سرم بالاست وقتی که زمونه متهم باشه...به عاقل حکم ازادی به دیوونه قفس دادن...اوناییکه بدی کردن همه تقاص پس دادن...اگه حال دلم خوبه سکوتم معجزه کرده..وگرنه خوب میدونم که درد از هر طرف درده