من_هیچکس_نیستم

عضویت : 1400/02/20
زن
مگر چند بار به دنیا امدیم که این همه میمیریم؟:)(کاربری دوم : قطع کاربری به علت گزارش زدن برای تاپیک یه بنده خدایی)