مسامی

عضویت : 1392/07/07
زن
33 سال

امروز شعر سرودم   مسامی مسامی بش بش بگید ....مسامی   صد قل هوالله بش بگید ....مسامی...هر کی نگه مسامی...  مسامی ..مسامی...مسامی....   علت نامگذاریم:من تو خونه شوهرمو مسامی صدا میکنم.... مسامی بر وزن مساوی یعنی این( = ) معنی خاصی نداره اما احساساتم فقط در قالب این کلمه ابراز میشه 

من و فرزندانم
- دختر - 3 سال