یاشل93

عضویت : 1397/08/26
زن
درج نشده است
من خودم به همه میگم غصه نخور دیوونه کی دیده شب بمونه ؟ ولی خودم یه بار دیدم شب شد .... شب موند .... هنوزم شبه 😔مثل یک کودک بد خواب که بازیچه شده .... خسته ام .... خسته تر از انکه بگویم چه شده 😢 شده ایا غمی ریشه به جانت بزند همه چیز دست به دست یک دفعه دارت بزند؟
14 موضوع
پست
نظر میدین واسم مهمه
1398/07/22 21:49:47 17 پست
17
چله زیارت عاشورا
1398/06/09 18:49:47 47 پست
47
چراااا
1398/06/09 06:22:59 7 پست
7
پوست
1398/05/13 16:14:33 6 پست
6
چرا اینطوری
1398/05/13 04:30:05 7 پست
7
سریال بوی باران
1398/05/04 03:41:18 7 پست
7
موقع اذان بیاین😍
1398/03/14 04:28:23 22 پست
22