فاطمه2000a

عضویت : 1 ماه پیش
زن
20 سال
دانشجو

زودرنج_مهربون_حساس

در کوران زمستان دریافتم که در من تابستانی شکست ناپذیر وجوددارد
موردی یافت نشد!
1286